ŚLAD WĘGLOWY (CFP) – PODSTAWY I ZASADY

TYTUŁ SZKOLENIA

ŚLAD WĘGLOWY  PODSTAWY I ZASADY

 

KOD SZKOLENIA: CFP

CZAS TRWANIA: 1 dzień

TRENER: Mgr inż. Joanna Kruszewska, MBA

FORMA: Online/ Stacjonarnie

METODYKA: Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

.

CELE I KORZYŚCI

 • Ogólne omówienie źródła zmian w przepisach prawnych – związanych z koniecznością raportowania śladu węglowego (carbon foot print – CFP): Zielony ład, FIT for55, EU ETS
 • Wprowadzenie do tematu śladu węglowego
 • Poznanie zasad i wytycznych dotyczących obliczania i raportowania śladu węglowego

ZAKRES SZKOLENIA

 • Polityki i programy Unii Europejskiej w zakresie śladu węglowego
 • Pojęcie śladu węglowego
 • Zasady obliczania i raportowania
 • Zasady i wymagania dotyczące śladu węglowego organizacji i produktu

UCZESTNICY

 • Osoby zainteresowane tematyką śladu węglowego
 • Pracownicy działów zajmujących się ochroną środowiska
 • Pracownicy, Kadra zarządzająca działami ofertowania, sprzedaży, technicznymi
 • Pracownicy działów CSR/ zrównoważonego rozwoju
 • Pracownicy odpowiedzialni za rozwój oferty produktowej, zarządzanie portfelami oraz relacje z klientami
 • Specjaliści, kadra zarządzająca, zarządy firm

Moduł

Zawartość

 

1. Wytyczne i wymagania prawne i regulacyjne

 • Akty Prawne Unii Europejskiej w odniesieniu do śladu węglowego: Porozumienie Paryskie, Europejski Zielony ład, EU ETS, CSRD, ESRS, CBAM
 • Standardy obowiązujące dla produktu, organizacji, projektu – ISO 14067, ISO 14064–1, ISO 14064–2, GHG PROTOCOL

 

2. Ślad węglowy

 • Pojęcie śladu węglowego
 • Inwentaryzacja emisji
 • Zakres 1, 2, 3– Scope dla śladu węglowego
 • Cykl życia produktu vs zakresy  
 • Jednostka śladu węglowego – ekwiwalent dwutlenku węgla
 • Emisje w organizacji i ich przydział do zakresu 1-2-3. Ćwiczenia praktyczne
 • Wskaźniki emisji
 • Obliczanie śladu węglowego organizacji.  Case study – ćwiczenia praktyczne
 • Wytyczne związane z raportowaniem
 • Wytyczne związane z komunikowaniem
 • Pojęcie Greenwashing
 • Organizacje / narzędzia / bazy danych dotyczące śladu węglowego

 

Formularz wyboru szkoleń ESM
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Wybrana wartość: 1
Zgody
Imię i Nazwisko Zamawiającego
Adres e-mail zamawiającego
Oświadczenie

KRS  0001042415                          REGON 525619569

Nr rach. PKO BP 15102025280000060206185864

Kontakt

Na skróty

Local Events

Private Events

Find Our Wine

Members Talk

Estate Overview

Social Media

© Wszytskie Prawa Zastrzezone  A.D. 2023