Polityka prywatności

Eco Smart Management Prosta Spółka Akcyjna

Szanowny Czytelniku,

w związku z wejściem w życie zasad przetwarzania danych osobowych regulowanych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczącej przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), dochowując staranności chcemy Ci przekazać informacje dotyczące postępowania z udostępnionymi danymi.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Eco Smart Management Prosta Spółka Akcyjna z z siedzibą w Mikołowie (43-190), ul. Fiołkowa 43, KRS 00001042415, NIP: 6351866372, REGON: 525619569; KRS 00001042415 (dalej także „Spółka”)

Twoje dane osobowe zostały podane przez Ciebie dobrowolnie w trakcie dotychczasowej współpracy. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane przetwarzamy, w oparciu o uzyskaną od Ciebie zgodę, w celu:

(w przypadku dodatkowego wyrażenia przez Państwa zgody wynikającej z przepisów dotyczących komunikacji elektronicznej)

Odbiorca danych

Dane osobowe pozostawione w firmie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych w ramach prowadzonej działalności są:

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie informacji dotyczącej modyfikacji lub usunięcia danych z naszego serwisu. Informacje proszę przesyłać na adres e-mail: biuro@ecosmartmanagment.com

W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, z jednoczesnym uwzględnieniem podstaw prawnych nadrzędnych.

Jakie masz prawa?

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, z którym możesz zapoznać się pod linkiem https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, przysługuje Ci prawo do:

możesz wnieść skargę do organu nadzorczego kierując ją wprost do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych przy ul. Stawki 2 w Warszawie https://uodo.gov.pl/

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Spółki, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane :

Eco Smart Management PSA

Ul. Fiołkowa 4343-190 Mikołów

Eco Smart Management

Wersja: lipiec 2023