Jesteś gotowy na Zieloną Rewolucję?

ESG czyli Green Marketing vs. Marketing Konwencjonalny

Czy wiesz, co oznacza termin “green marketing” i jak różni się on od tradycyjnego marketingu? A może jesteś już świadomym konsumentem, który wybiera produkty i usługi przyjazne dla środowiska? A może jesteś marketerem, który chce wprowadzić zielone strategie do swojej działalności?

Jeśli tak, to ten artykuł jest dla Ciebie. Przedstawię w nim, bowiem porównanie z marketingiem konwencjonalnym, a na koniec podam kilka przykładów firm, które stosują green marketing w praktyce.

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm decyduje się na stosowanie Green Marketingu zamiast konwencjonalnego marketingu. Green Marketing to podejście do marketingu, które skupia się na promowaniu produktów lub usług, które są przyjazne dla środowiska. Celem Green Marketingu jest zmniejszenie wpływu działalności biznesowej na środowisko naturalne. W przeciwieństwie do konwencjonalnego marketingu, Green Marketing skupia się na wartościach społecznych i ekologicznych, a nie tylko na zyskach finansowych.

Konwencjonalny marketing skupia się na zwiększeniu sprzedaży poprzez promowanie produktów i usług w sposób, który przyciągnie uwagę klientów. Konwencjonalny marketing wykorzystuje różne kanały zarówno ATL i BTL, a także wracający do łask Mix Marketing lub będący w trendzie Marketing 365. Trzeba też jasno sobie powiedzieć, że konwencjonalny marketing jest bardziej opłacalny na skalę lokalną niż globalną.

ESG czyli Green marketing

Marketing - retrospekcja

Green marketing, zwany także eco-marketingiem lub environmental marketingiem, to praktyka promowania produktów lub usług jako przyjaznych dla środowiska. Oznacza to, że firma uwzględnia aspekty ekologiczne na każdym etapie procesu marketingowego, od projektowania produktu, przez opakowanie, dystrybucję, komunikację, aż po utylizację i ewentualny recykling.

Green marketing nie ogranicza się jednak tylko do kwestii środowiskowych. Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju (ESG), green marketing uwzględnia także aspekty społeczne i ekonomiczne. Oznacza to, że firma dba o dobrobyt społeczności, której jest częścią, przestrzega standardów etycznych i prawnych, a co najważniejsze zapewnia rentowność i konkurencyjność swojej działalności. Z reguły te trzy obszary: biznesowe, społeczne i środowiskowe powinny przynieść wymierne korzyści organizacji, a więc niosą za sobą cele:

Biznesowe:

 • Zwiększenie sprzedaży i zysków poprzez dostosowanie oferty do potrzeb i preferencji coraz większej grupy konsumentów świadomych ekologicznie.
 • Budowanie wizerunku firmy jako odpowiedzialnej i zaangażowanej w sprawy społeczne i środowiskowe.
 • Wyróżnianie się na rynku i uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad firmami, które nie stosują green marketingu.
 • Oszczędzanie kosztów i zasobów poprzez wprowadzanie innowacji technologicznych i organizacyjnych, które zmniejszają negatywny wpływ firmy na środowisko.

Cele społeczne:

 • Edukowanie konsumentów i opinii publicznej o problemach ekologicznych i sposobach ich rozwiązywania.
 • Wspieranie inicjatyw prospołecznych i filantropijnych, takich jak współpraca z organizacjami pozarządowymi, fundacjami czy lokalnymi społecznościami.
 • Poprawianie jakości życia ludzi i zwierząt poprzez zapewnianie bezpiecznych i zdrowych produktów i usług.
 • Przyczynianie się do realizacji celów 17 celów zrównoważonego rozwoju przyjętych w 2015 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Cele środowiskowe:

 • Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez minimalizację emisji zanieczyszczeń, zużycia energii i wody, produkcji odpadów oraz wykorzystania surowców nieodnawialnych.
 • Promowanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy), która polega na maksymalnym wykorzystaniu i ponownym użyciu materiałów oraz zapobieganiu powstawaniu odpadów.
 • Wspieranie rozwoju energii odnawialnej (renewable energy), która pochodzi ze źródeł naturalnych takich jak słońce, wiatr czy biomasa.
 • Zachęcanie do zmiany zachowań konsumenckich na bardziej ekologiczne, takie jak ograniczanie konsumpcji, segregowanie odpadów, recykling czy naprawa produktów.

Firma vs konsument. 

Wojna czy współpraca?

Czy korzyści z korzystania zasad Green Marketingu są tylko dla firm? Otóż zdecydowanie NIE!  Zarówno konsumenci, producenci i dostawcy, którzy wdrażają lub już posługują się zielonym marketingiem odnosząc korzyści i profity z tym związane.

Tak więc, zwiększenie lojalności i zaufania klientów, którzy doceniają firmy dbające o środowisko i społeczeństwo powoduje poszerzenie rynku zbytu oraz zdobycie nowych segmentów klientów, którzy są gotowi zapłacić więcej za produkty ekologiczne. Idąca za tym poprawa reputacji i wizerunku firmy, może przekładać się na lepsze relacje z partnerami biznesowymi, mediami, instytucjami publicznymi czy organizacjami pozarządowymi – więc i lepszym wizerunkiem. Firmy spełniając lub przewyższając wymogi dotyczące ochrony środowiska i wdrażając zasady CSR zmniejszają znacznie ryzyko prawne i regulacyjne wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. Ponieważ organizacje ciągle dążą do rozwoju i zwiększania swoich zasobów i dochodów, więc poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, które zmniejszając wpływ na środowisko bezpośrednio wpływając na efektywność organizacyjną jak i wzrost przewagi konkurencyjnej, wynikający z zastosowań nowoczesnych ekotechnologii. 

Nie inaczej ma się sprawa po „drugiej stronie stołu”. Konsumenci i klienci Naszych organizacji również czerpią wymierne korzyści z stosowania Green Marketingu i zasad ESG. Zdecydowanie działania te poprawiają zdrowie i samopoczucie konsumentów. 

 

ESG

Ponieważ korzystając z produktów i usług bezpiecznych, zdrowych i wysokiej jakości i wytworzonych z minimalnym wpływem na środowisko naturalne – świadomie lub nie zwiększają swój komfort życia, a poczucie „czynienia dobra” wprawia ich w dobry nastrój. Ponieważ konsumenci kupują produkty trwałe, energooszczędne i łatwe w utylizacji, mogą liczyć, że w przypadku produktów lub usług promowanych z pomocą zasad i filozofii green marketingu – zmniejszą koszty i oszczędzą swoje zasoby, jednocześnie dając mały wkład w ratowanie środowiska.

Green marketing nie jest jednak pozbawiony trudności i wyzwań. Wysokie koszty produkcji i dystrybucji produktów ekologicznych, mogą niestety ograniczać dostępność, a wielu przypadkach rentowność tych produktów. Niski poziom świadomości i wiedzy konsumentów na temat problemów ekologicznych i sposobów ich rozwiązywania wiąże się m in. z brakiem transferu wiedzy do większej części społeczeństwa, brakiem zaangażowania samorządów oraz inicjatyw zwiększających świadomość ekologiczną.  Kolejnym aspektem, który blokuje „zieloną rewolucję w biznesie” jest wysoka wrażliwość cenowa konsumentów, którzy nie zawsze są skłonni płacić więcej za produkty ekologiczne. Zwłaszcza w dobie kryzysów finansowych, dewaluacji wartości pieniądza, inflacji oraz ogólnej niepewności rynkowej.  

Jednakże to nie jedyne wyzwania przed jakimi stoją zarządzający firmami, albowiem używanie „mocy” zielonego marketingu w sposób nieodpowiedni. Jak wspominałem w jednym z moich poprzednich  artykułów , brak zachowania transparentności oraz fałszywy przekaz, spowoduje niski poziom zaufania konsumentów do firm i/lub produktów. Firmy mogą być podejrzewane o “greenwashing”, czyli fałszywe lub przesadne twierdzenia na temat przyjazności dla środowiska. Brak jednolitych standardów i regulacji dotyczących green marketingu, może utrudniać porównywanie i ocenianie ofert rynkowych. Jak więc porównać i odróżnić green marketing od marketingu konwencjonalnego?

Czym się różni Green Marketing od Marketingu Tradycyjnego

ESG Green Marketing

Jak Green marketing buduje zaangażowanie i lojalność klienta?

Zaangażowanie klienta to poziom jego świadomości oraz to w jakim stopniu jest emocjonalnie związany z marką lub firmą. Lojalność klienta to stopień, w jakim klient jest skłonny kupować produkty lub usługi tej samej marki lub firmy w przyszłości. Zaangażowanie i lojalność klienta są kluczowymi czynnikami sukcesu biznesowego, ponieważ wpływają na zadowolenie klienta, retencję klienta, polecanie marki innym osobom oraz rentowność firmy.

Green Marketing

Marketing Konwencjonalny

Skupia się na promowaniu produktów lub usług, które są przyjazne dla środowiska, a jednocześnie zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne

Skupia się na promowaniu produktów lub usług bez uwzględnienia wpływu na środowisko naturalne.

Ma na celu zwiększenie sprzedaży produktów lub usług, które są przyjazne dla środowiska 

Ma na celu zwiększenie sprzedaży poprzez tworzenie kampanii reklamowych, które przyciągają uwagę klientów

Wykorzystuje strategie marketingowe, które mają na celu zwiększenie sprzedaży produktów lub usług przyjaznych dla środowiska. 

Wykorzystuje różnorodne strategie marketingowe, takie jak reklamy telewizyjne, radiowe i drukowane, digitalowe, wiele innych form.

Skupia się na promocji produktów lub usług przyjaznych dla środowiska w sposób etyczny i odpowiedzialny społecznie

Skupia się głównie na zwiększeniu sprzedaży poprzez różnorodne strategie reklamowe.

Klienci często oczekują od firm bardziej odpowiedzialnego podejścia do kwestii ekologicznych i społecznych.

Klienci oczekują przede wszystkim wysokiej jakości produktów i dobrego stosunku jakości do ceny.

Jak budować lojalność

Green marketing może budować zaangażowanie i lojalność klienta na kilka sposobów:

 • Poprzez dostarczanie wartości dla klienta. Green marketing oferuje klientowi nie tylko funkcjonalną wartość produktu lub usługi (np. jakość, wydajność, trwałość), ale także emocjonalną wartość (np. poczucie spełnienia, dumy, odpowiedzialności) oraz społeczną wartość (np. przynależność do grupy, identyfikacja z marką, wpływ na świat). Klient, który odczuwa te wartości, jest bardziej zaangażowany i lojalny wobec marki lub firmy, ponieważ uważa je za zgodne z jego własnymi wartościami i celami.
 • Poprzez budowanie relacji z klientem. Green marketing stawia na dialog i współpracę z klientem, a nie na monolog i manipulację. Green marketing zachęca klienta do udziału w procesie tworzenia i poprawiania produktów lub usług, np. poprzez udzielanie opinii, sugestii czy pomysłów. Green marketing angażuje klienta w działania na rzecz środowiska i społeczeństwa, np. poprzez organizowanie akcji, kampanii czy konkursów. Green marketing docenia i nagradza klienta za jego zaangażowanie i lojalność, np. poprzez oferowanie rabatów, bonusów czy prezentów. Klient, który czuje się doceniony i zaangażowany, jest bardziej wierny i zadowolony z marki lub firmy, ponieważ uważa je za partnera i przyjaciela.
 • Poprzez kreowanie różnicy na rynku. Green marketing pozwala marce lub firmie wyróżnić się na tle konkurencji i zbudować unikalną tożsamość i pozycję. Green marketing wykorzystuje kreatywne i innowacyjne sposoby komunikacji i promocji produktów lub usług, np. poprzez storytelling, humor, metafory czy symbole. Green marketing wykorzystuje także kanały komunikacji zgodne z zasadami ekologii, takie jak media społecznościowe, e-mail marketing, blogi czy podcasty. Klient, który dostrzega różnicę i oryginalność marki lub firmy, jest bardziej zaangażowany i lojalny wobec niej, ponieważ uważa ją za atrakcyjną i godną uwagi.

Green marketing to praktyka promowania produktów lub usług jako przyjaznych dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Green marketing ma wiele celów, korzyści i wyzwań, które  buduje zaangażowanie i lojalność klienta poprzez dostarczanie wartości, budowanie relacji i kreowanie różnicy. Green marketing jest stosowany przez wiele firm w różnych branżach i sektorach.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o green marketingu lub podzielić się swoimi doświadczeniami i opiniami na ten temat, zapraszam do komentowania i udostępniania tego artykułu. Może to być początek ciekawej dyskusji i wymiany wiedzy.

 

Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia! 😊

Zapraszam do kontaktu

Gospodarka cyrkularna, ESG, CSR, Green Management

mgr Przemysław Rakoczy

 Certyfikowany PROJECT MANAGER  AGILE, i CSR i CHANGE  MANAGER,  a także GREEN MARKETING MANGER,  z kilkuletnim doświadczeniem  w  projektach interdyscyplinarnych, z pasją do wdrażania innowacji oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Buduje efektywne strategie i rozwiązania biznesowe, jak również działania operacyjne, budowanie,  zarządzanie  oraz coaching  zespołami handlowym jak również marketingowymi, efektywne zarządzi zmianą do  modelu gospodarki cyrkularnej Specjalizacja  KOMUNIKACJA - to  pozwoli dotrzeć do wszystkich interesariuszy Twojego projektu.